ศิษย์เก่า

card image

นายศิวเสกข์ อินทนา

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายศิวเสกข์ อินทนา

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

card image

นายปิยศักดิ์ ล้อเธียรประทาน

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายปิยศักดิ์ ล้อเธียรประทาน

ตำแหน่งผู้บริหารบริษัท เมืองทองวิศวกรรม (1998) จำกัด

card image

นายสุริยา เทพนิมิตร

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายสุริยา เทพนิมิตร

ตำแหน่งวิศวกรงานระบบ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

card image

นายเอกอรุณ ทองชัย

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายเอกอรุณ ทองชัย

ตำแหน่ง ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับติดตั้งระบบแก๊ส NGV

card image

นายอมรินทร์ เส้งทอง

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายอมรินทร์ เส้งทอง

ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรี จำกัด

card image

นายพงศกานต์ ภู่ระย้า

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายพงศกานต์ ภู่ระย้า

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

card image

นายสดุดี สกุลดี

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายสดุดี สกุลดี

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอิสระ

card image

นายกิติศักดิ์ กังละ

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายกิติศักดิ์ กังละ

ตำแหน่ง หัวหน้า Plant&transport โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญา ที่ 3 ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน )

card image

นายณัฐพงษ์ วิรุณพันธ์

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายณัฐพงษ์ วิรุณพันธ์

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา (Civil Engineer) วิศวกรบริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด

card image

นายบัญชา บูรพัฒนศิริ

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายบัญชา บูรพัฒนศิริ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

card image

นายดำรงค์ จักษุทิพย์

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายดำรงค์ จักษุทิพย์

ผู้จัดการโครงการ บริษัท CSL (CRYSTAL SNOE LINE AIR CO.,LTD )

card image

นายพิเชษฐ อัศวกิจธนานนท์

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายพิเชษฐ อัศวกิจธนานนท์

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด

card image

นายลิขิต ประกายสกุล

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายลิขิต ประกายสกุล

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการตลาดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Consult Social Media Marketing)

card image

นายอนุรัฐ เหลืองสุภาพันธ์

บัณฑิตรุ่นที่ :

นายอนุรัฐ เหลืองสุภาพันธ์

อาชีพนักบิน