คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน MOU กับสถาบันบุคลากร (MARA)

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน  กับสถาบันบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาเขตพัฒนาการ          

งานกีฬาไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมโครงการงานกีฬาไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารเกษมทัศนา ชั้น 11  วิทยาเขตร่มเกล้า

วิศวกรรมเครื่องกล ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กย.2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวกรรมซ่อมบำรุง) และนักเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชั้น ม.4 (วิศวกรรมการบิน) เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ