คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

KBU Open House 2020

 

KBU Open House 2020

ความสนุกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนรู้ด้านจักรกล และกลไก ต่างๆ สายวิทย์ไม่ควรพลาด มีสาขาซ่อมบำรุงอากาศยานด้วยนะ🔧🔨
ที่งาน #เปิดบ้านเกษม @ Kasen Open House 2020 18-19 ธันวาคม วิทยาเขตร่มเกล้า

#openhouse2020 #วิศวะเกษม #เด็ก64 #รับตรงไม่รอtcas64 #ซ่อมบำรุงอากาศยาน😊😊

 

 

KBU Open House 2020 … Flight Simulator…