Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation

          Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยน Mindset คนรุ่นใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำได้ ทำเป็น สู่ความเป็นคนรุ่นใหม่ ใจยืนหนึ่งในชีวิต VDO    

กิจกรรม​เรียนรู้… “เมื่อใจบาง.. ทางแก้ คือ ไอ แฮฟ สติ…”

กิจกรรม​เรียนรู้… “เมื่อใจบาง.. ทางแก้ คือ ไอ แฮฟ สติ…” เป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบง่าย ผ่อนคลาย สบายอิริยาบถ นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ร่วมกันและ ออกแบบ นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สู่ชีวิตยืนหนึ่งแก่เพื่อนๆ อย่างเฉียบๆๆๆ ต้องยกนิ้วให้ครับ อาจารย์ผู้สอนเพียงทำหน้าที่เป็นครู เป็นโค้ช ให้คำแนะนำเท่านั้น อำนวยการสอนโดย อ.ดร.มนตรี ธีรธ​รรมพิพัฒน์ ผู้ออกแบบ​วิชา Power of Thought and Development of Human Potential VDO                    

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การเรียนรู้การคัดเเยกขยะมูลฝอย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การเรียนรู้การคัดเเยกขยะมูลฝอย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การสำรวจระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งนื่น

    กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การสำรวจระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งนื่น