Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาGEN 604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม

  กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาGEN 604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อในรายวิชา โดยนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงตามหัวข้อที่เรียน โดยจะไปทำที่วัดต่างๆ และมัสยิดในเขตมีนบุรีเป็นประจำทุกภาคเรียนครับ และกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่วัดเเสนสุข ครับผม อ ผู้สอน: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรม “KBU กู้ขยะ”

  กิจกรรม “KBU กู้ขยะ” รายวิชา GE142=GEN405 Environmental Science for Sustainable World สอนโดย ผศ.ดร. จิรนนท์ พุทธา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันจัดกิจกรรม 20 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. รายละเอียดกิจกรรม ให้ นศ. เก็บขยะที่ถูกทิ้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยตั้งเเต่หน้า ม. จนถึง หลังหอพัก จากนั้น ให้ นศ. ได้อภิปรายเกี่ยวกับการทิ้งขยะและสิ่งที่พบเจอจากการเก็บขยะ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเเยกขยะที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้ นศ แต่ละกลุ่มได้ลองคัดเเยกขยะ ที่เก็บมาของกลุ่มตนเอง และนำเสนอว่า พบขยะประเภทใดมากที่สุด และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาขยะของมหาวิทยาลัย สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ นศ. ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์และพื้นที่จริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนมากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความตระหนักต่อปัญหาด้านการทิ้งขยะของ นศ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาให้กลับมามองย้อนที่ตนเองว่า จะสามารถช่วยลดและแก้ปัญหาได้อย่างไร

Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation

          Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยน Mindset คนรุ่นใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำได้ ทำเป็น สู่ความเป็นคนรุ่นใหม่ ใจยืนหนึ่งในชีวิต VDO    

กิจกรรม​เรียนรู้… “เมื่อใจบาง.. ทางแก้ คือ ไอ แฮฟ สติ…”

กิจกรรม​เรียนรู้… “เมื่อใจบาง.. ทางแก้ คือ ไอ แฮฟ สติ…” เป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบง่าย ผ่อนคลาย สบายอิริยาบถ นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ร่วมกันและ ออกแบบ นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สู่ชีวิตยืนหนึ่งแก่เพื่อนๆ อย่างเฉียบๆๆๆ ต้องยกนิ้วให้ครับ อาจารย์ผู้สอนเพียงทำหน้าที่เป็นครู เป็นโค้ช ให้คำแนะนำเท่านั้น อำนวยการสอนโดย อ.ดร.มนตรี ธีรธ​รรมพิพัฒน์ ผู้ออกแบบ​วิชา Power of Thought and Development of Human Potential VDO                    

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การเรียนรู้การคัดเเยกขยะมูลฝอย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การเรียนรู้การคัดเเยกขยะมูลฝอย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การสำรวจระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งนื่น

    กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การสำรวจระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งนื่น