Loading…

ข่าวออนไลน์

นักกีฬา


ชญาณิศา ชมชื่นดี เป็นนักกรีฑาสาวไทยที่คว้าเหรียญเงินประว้ติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬากระโดดค้ำถ่อหญิง ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 ที่จาการ์ตา เมือง ปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ด้วยสถิติความสูง 4.30 เมตร ซึ่งนับเป็นเหรียญเงินประวัติศาตร์ของนักกีฬาประเทศไทยในกีฬาประเภทนี้

น้องแอ๋ม ชญานิศา ชมชื่นดี นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เงือกจอย” พี่เจนจิรา ศรีสอาด นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญทอง 2 เหรียญ

 

           ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬา #ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในนาม #ทีมชาติไทย

 “เงือกจอย” พี่เจนจิรา ศรีสอาด นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญทอง  2 เหรียญ จากกีฬาว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง

Congratulations 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำจากการเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่31 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ปาล์ม ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ในรายการผลัดผสม 4x100 เมตรชาย
ด้วยเวลา 3:43.67 นาที และสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จ 
.
#Seagames31 #นักกีฬาว่ายน้ำ

ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา THA Academy EP50
https://chula.zoom.us/j/97075498478
.
🔴 Live ผ่านเพจ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU
- Dr.Winai Dahlan
https://www.facebook.com/drwinaidahlan
- YouTube : HSC CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC_kR4oRFQNlJIaa521icCQA
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล
#THAACADEMY #HSC
#HSCCU #เสวนาดีดี

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 15 มิ.ย. 2565

⭐️THA ACADEMY EP.50

หัวข้อ : โอกาสทองของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอารเบีย

วิทยากร : รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

🗓 วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 11:00 - 12:00 น.

ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา THA Academy EP50
https://chula.zoom.us/j/97075498478
.
🔴 Live ผ่านเพจ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU
- Dr.Winai Dahlan
https://www.facebook.com/drwinaidahlan
- YouTube : HSC CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC_kR4oRFQNlJIaa521icCQA
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล
#THAACADEMY #HSC
#HSCCU #เสวนาดีดี

e space within letters pairs (kerning).

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน , ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งฯ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง , รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง “ภารกิจการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (Big rock 1)” พร้อมด้วย วิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 56 จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ทั่วประเทศ จับมือกันเดินหน้าเพื่อส่งต่อความรู้เหล่านี้สู่ประชาชนทั่วประเทศ

อ้างอิง

http://www.kpi.ac.th/public/news/gallery/data/1419?page=2

"มหกรรมส่งเสริมความรู้" การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สถาบันพระปกเกล้า และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565


 

ปกรณ์ ปรียากร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

อ้างอิง

https://news.muslimthaipost.com/news/3422

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

อ้างอิงจาก

https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_news.php?nid=15150&ewt=ZGJfMTE5X2VjdF90aA==