แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการการศึกษาที่ 2564
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 19 เมษายน 2564
เปิดเทอม 19 เมษายน 2564

รุ่นที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2564)
รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564
เปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2