แนะนำคณะของเรา

ภาคการการศึกษาที่ 2/2564
รับสมัครเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2564
เปิดเทอมวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2