แนะนำคณะของเรา

วันเปิดเทอม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 1 (ภาคเรียนฤดูร้อน) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2565) วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2