แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการการศึกษาที่ 2/2563
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563
เปิดเทอม 2 พฤศจิกายน 2563

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2