แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
รุ่นที่ 1 เปิดเรียน 20 เมษายน 2563
รุ่นที่ 2 เปิดเรียน 15 มิถุนายน 2563