แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
รุ่นที่ 1 เปิดเรียน 20 เมษายน 2563
รุ่นที่ 2 เปิดเรียน 15 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 3 เปิดเรียน 10 สิงหาคม 2563

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2