Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ยินดีต้อนรับ...

แหล่งสร้างคน สร้างคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาสู่สังคม

“การกีฬาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Sports for Quality of Life)”

 

เส้นทางอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

นักวิเคราะห์เกมกีฬา

 

นักการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

 

ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย

 

ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจกีฬา

 

หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ

    

 

 

    

 

 

 

   

 

   วิทยากรพิเศษอบรมเรื่องการใช้เทปบำบัด (คิเนซิโอเทป)

 

 

 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแอโรบิกบ็อกซิ่งนาฎมวยไทย 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอร์

 จัดการแข่งขันกีฬาโทรลว์บอล ร่วมกับประเทศอินเดีย

   

การศึกษาดูงานภายนอก ณ Stadium One และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในรายวิชา SR.322 การจัดการวอลเลย์บอล สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในรายวิชา SR.212 การจัดการว่ายน้ำ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อการกุศล ในวันเสาร์ที่29 กุมภาพันธุ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญ Personal Trainerสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการนวดทางการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการสัมนาวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

KBU Map

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ชั้น 9 อาคารเกษมทัศนา (อาคาร 3)

60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 02-904-2222 ต่อ 2249