คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2565

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2565

1.THE FORECASTING OF HORTICULTURE MONTHLY PRICE USING INDIVIDUAL AND TOP-DOWN HIERARCHICAL METHODS

2.A BACKSTEPPING-LIKE CONGESTION TRACKING CONTROL FOR TCP-AQM SYSTEMS

3.DEVELOPMENT OF RECYCLED PLASTIC GUARDRAIL

4.THE STUDY ON THE PRODUCTION OF CHARCOAL BRIQUETTES FROM POMELO PEELS

5.A STUDY OF DRYING KINETICS OF SALTED COBIA FISH DRYING IN A SOLAR GREENHOUSE

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565

1.DETECTION OF SUSPICIOUS HUMAN BEHAVIOR DURING ONLINE EXAM WITH RAO-BLACKWELLIZED PARTICLE FILTER

2.SIMULATION SYSTEMS OF BEAM DEFLECTION FOR DESIGN MECHANISM BEAM

3.A STUDY OF THE QUALITY OF BANANA LEAF CUPS

4.IMPACT ANALYSIS OF A SOLAR ROOFTOP WITH BATTERIES INSTALLED ON THE ROOF OF AN ORGANIC FERTILIZER PLANT

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565

1.DESIGN AND DEVELOPMENT OF DRILL PIT IN DRILLING OF ALUMINIUM PART WITH CNC MILLING A CASE STUDY OF MOTORCYCLE PART PRODUCTION COMPANY

2.A STUDY OF VOLUME AND AIR MASS THAT AFFECT THE WORKING FLUID CIRCULATING SYSTEMIN A HORIZONTAL PLANE

3.APPLYING A HYBRID MACHINE LEARNING APPROACH TO THE PRODUCTION FLOOR A CASE OF PAPER COUNTING SYSTEMIN PRINTING INDUSTRY

4.SIGNAL CONTROL OF A ROUNDABOUT WITH LIGHT RAILWAY TRANSPORTATION OPERATION (CASE STUDY PHUKET LIGHT RAILWAY TRANSIT, SURIN CLOCK TOWER)

5.THE APPLICATION OF GAUSSIAN WHITE NOISE FOR NONLINEAR SYSTEM MODELING

6.SYNTHESIS OF MICROCRYSTALLINE CELLULOSE FROM TYPHA ANGUSTIFOLIAL.