คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับสมัคร….นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering เปิดรับสมัคร…  หลักสูตรปรับปรุง 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ติดต่อสอบถามได้ที่……. 081-850-2542 ผศ.อนุชิต  เจริญ 089-895-0539 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ 065-123-0719 อ.ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ม.6 ปวช. ปวส.  หรือเทียบเท่า ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เรียนได้!!!!!  

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Civil  Engineering เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! สำหรับท่านที่ทำงานประจำหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม …. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) และสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ลักษณะเด่นของหลักสูตร….. *ระยะเวลาเรียน2.0-3.5 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ *ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเทอมละ 35,000 บาท (แบ่งจ่ายได้) *ยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)จากสภาวิศวกรได้ *เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ  ใช้วุฒิในการเลื่อนตำแหน่ง *ผู้ที่ทำงานแวดวงก่อสร้างเพื่อจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ต่อยอดการทำงาน *สามารถต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ทันที   สนใจสอบถามโดยตรงได้ที่ ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร 096-915-6364 หรือ ศูนย์SASA (ฝ่ายรับสมัคร วิทยาเขตร่มเกล้า) โทร.02-904-2222-9    

KBU Open House 2020

  KBU Open House 2020 ความสนุกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนรู้ด้านจักรกล และกลไก ต่างๆ สายวิทย์ไม่ควรพลาด มีสาขาซ่อมบำรุงอากาศยานด้วยนะ🔧🔨 ที่งาน #เปิดบ้านเกษม @ Kasen Open House 2020 18-19 ธันวาคม วิทยาเขตร่มเกล้า #openhouse2020 #วิศวะเกษม #เด็ก64 #รับตรงไม่รอtcas64 #ซ่อมบำรุงอากาศยาน😊😊     KBU Open House 2020 … Flight Simulator…

วิศวกรรมเครื่องกล ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กย.2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวกรรมซ่อมบำรุง) และนักเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชั้น ม.4 (วิศวกรรมการบิน) เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ