มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 9 รอบที่ 2)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

http://law.master.kbu.ac.th/Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok