มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA)

 

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย
   1. การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
   2. การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ    กรุงเทพมหานคร และ
   3. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 วันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 กรุงเทพมหานคร


       สำหรับท่านที่สนใจสามารติดตามรายละเอียดได้ที่นี่


05/02/2019 11:11:30

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube