มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 9)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

http://law.master.kbu.ac.th/


28/02/2019 08:41:42

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube