มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 67 รอบที่ 1 TCAS – Portfolio

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน ที่... 
02-9042222 ต่อ 2101-2105 (ร่มเกล้า)  
02-3202777ต่อ 1401-1403,1465 (พัฒนาการ) 
062-442-2060 / 062-442-2061
Line:  @kasembundit
 

 


02/11/2020 08:17:03

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok