มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครแล้ว!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ

หลักสูตร "การออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์"

 

โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สอนโดย คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม - ผู้ปฏิบัติงานด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 16 สัปดาห์

สัปดาห์ละ 3 วัน (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)

เวลา 09.00-16.00 น.

ระยะเวลา 285 ชั่วโมง

สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ลงทะเบียนฟรี!!

ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2566 นี้!!

สมัครเข้าร่วม ได้ที่

https://forms.gle/MYF63pY16pcwfP5W8


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย โทร. 090-643-1559 

อาจารย์วิศรุต  ถวิลวงษ์สุริยะ 063-979-5678

E-mail: pramot.sri@kbu.ac.thvisarut.taw@kbu.ac.th

หลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”  รุ่นที่ 2 

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สอนโดย พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม – มัคคุเทศก์ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจสายงานการดูแลผู้สูงอายุ และผูมีใจรักงานบริการ

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 300 ชั่วโมง (เรียน On-site 200 ชั่วโมง, On-line 100 ชั่วโมง)

เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

เรียนทุกวันเสาร์  และ วันอาทิตย์

 

สถานที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ลงทะเบียนฟรี!!

สมัครเข้าร่วม ได้ที่

https://forms.gle/MYF63pY16pcwfP5W8

 

รีบเลย! รับจำนวนจำกัด!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ดร.จารุภา จิรโสภณ โทร. 089-799-7051 

E-mail: jarupa.chi@kbu.ac.th

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”  รุ่นที่ 2 

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม – ผู้ที่ต้องการพัฒนาเรียนรู้หลักการทำงานและการออกแบบแอปพลิเคชัน จนสามารถสร้างรายได้จากการขายแอปพิเคชัน

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม เรียนทฤษฎี (ทางออนไลน์) 60 ชั่วโมง, เรียนปฏิบัติ 225 ชั่วโมง

เริ่มเรียน เดือนพฤษภาคม 2566

สถานที่เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

 

.

ลงทะเบียนฟรี!!

ภายในเดือนเมษายน 2566 นี้!!

สมัครเข้าร่วม ได้ที่

https://forms.gle/MYF63pY16pcwfP5W8

รีบเลย! รับจำนวนจำกัด!

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Line: @scitnxgen   หรือ กดลิงก์ https://lin.ee/IiXjHVl

E-mail: saharat.ong@kbu.ac.th


28/02/2023 15:47:05

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok