มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการปัจฉิมนิเทศ

   คณะบริหารธุกิจได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศใน วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30- 11.30 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


14/03/2019 11:44:08

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube