มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการเสริมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS) สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สนใจเข้าอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิต และสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(AED) อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนร่วม โดย POCARI SWEAT และ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน เมื่อเร็วๆ นี้


10/04/2019 13:29:26

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube