มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“เด็กพยาบาล” ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รุ่นที่ 2

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
ในพิธีครั้งนี้ อธิการบดีเป็นผู้มอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ อาคารเกษมนครา ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 


11/04/2019 15:17:50

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube