มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เกษมบัณฑิต “สืบสานประเพณีสงกรานต์

   ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ และการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงาม และแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการออกบูธร้านอาหารไทย และการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรมจัด ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562


24/04/2019 09:53:04

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube