มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นานาชาติ ร่วมรายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ร่วมรายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่ 10”  

   คณาจารย์ และนักศึกษา โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่ 10” ตอน ล่ามจิตอาสา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในโอกาสที่คณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นจิตอาสาแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  

   โดยมี อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วย อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน  นายกิตติพัทธ์ โพธิ์ระเดาะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวณัฐกุล หมุดประภากร นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา ร่วมรายการดังกล่าว ออกอากาศในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.15 – 07.45 น. ทางช่อง 13 Family ณ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562


28/05/2019 15:03:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube