มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษา คณะจิตวิทยา ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบฮีโร่ ในโครงการเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษา คณะจิตวิทยา ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบฮีโร่ ในโครงการเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 62 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ กรุงเทพฯ

นายวิษณุ ไขว้คำ
นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร
นางสาวอรยา เเสนศรีเชาว์พันธ์

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง


31/05/2019 17:02:53

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube