มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ค่ายสร้างแกนนำเยาวชนต้านพนันในชุมชน “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข”

นิเทศศาสตร์ค่ายสร้างแกนนำเยาวชนต้านพนันในชุมชน “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข”

   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลด ละ การพนันในชุมชน ค่ายสร้างแกนนำเยาวชนต้านพนันในชุมชน “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข” กิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้างทักษะการเป็นแกนนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ โทษของพนันผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้ตัวแทนแกนนำเยาวชนจาก 3 โรงเรียน 1 ชุมชน นำไปเผยแพร่ในโรงเรียนและในชุมชนของแกนนำ 


03/07/2019 13:23:36

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube