มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม "บริการวิชาการวัดปากบ่อ ปีที่ 5"

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประมวลภาพกิจกรรม "บริการวิชาการวัดปากบ่อ ปีที่ 5" ปีการศึกษา 2561

วันที่  28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 สวนหลวง กรุงเทพ


12/07/2019 09:26:06

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube