มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

#เด็กศิลปศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พนิดา ชื่นชม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ  

ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเกษมสันนิบาต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


08/08/2019 09:54:55

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube