มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อดีตเอกอัครราชทูต ดร.พลเดช วรฉัตร บรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการวาดเส้นศิลปะยึกยือ

   รายวิชานิเทศศิลป์กับงานโฆษณา AD.111 COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยอาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต ได้เรียนเชิญอดีตเอกอัครราชทูต ดร.พลเดช วรฉัตร มาบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการวาดเส้นศิลปะยึกยือ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความตั้งใจของนักศึกษา และอาจารย์ผู้เข้าร่วม จึงเกิดผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ที่เป็นตัวของตัวเอง และบรรยากาศการเรียนที่มีความสุข และจะเป็นแรงผลักดันในความกล้าสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้กับทุกท่านเกิดความรักในศิลปะมากขึ้น ในการนี้ขอขอบคุณท่านคณบดี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ที่สนับสนุนให้เกิดงานดีๆ ในครั้งนี้ค่ะ


19/09/2019 09:38:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube