มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาปริญญาโท ภาพยนตร์ฯ รับรางวัลชนะเลิศ “New Normal วิถีใหม่ โอกาสใหม่” 

   นายจิรธณ จิรอุดมพล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   รับเงินรางวัล 50,000 บาท จากการส่งผลงานคลิปวิดีโอชื่อ Lost & Found เข้าร่วมประกวดโครงการ “New Normal วิถีใหม่ โอกาสใหม่” จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และภาคเอกชน 


31/08/2020 08:19:53

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok