มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กบริหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นกับ Makro

        #เด็กบริหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นกับ Makro
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ได้รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนการพัฒนาร้านค้าระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นกับ Makro ประจำปีการศึกษา 2563 
โดยทีมนักศึกษาได้ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำร้านค้า และนำเสนอแผนการพัฒนาให้กับร้านค้า
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

  • นายวรวุธ คูรอดเจริญ 
  • นางสาวปฏิมาพร จันกล้า
  • นางสาวนิตยา เอื้อกิจ
  • นางสาวมณีรัตน์ ใหมอ่อน 
  • นายอะลีฟ จูมะ


24/02/2021 15:45:12

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok