มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กจิตวิทยา เยี่ยมชมหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

#เด็กจิตวิทยา เยี่ยมชมหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
           คณะจิตวิทยา และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา นำนักศึกษาคณะจิตวิทยา เยี่ยมชมหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านศิลปะร่วมสมัย” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย รวมถึงให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 


01/04/2021 09:06:06

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok