มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อยู่ ม.ปลาย ก็เรียนมหาลัยได้แล้ว!!

 

       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถมาร่วมเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ทำให้มีประสบการณ์และการเตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป และที่สำคัญ หน่วยกิตสะสมที่สอบได้เมื่อเรียนจบชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนต่อเนื่องได้ด้วย 
       โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน แผนกการเรียนธุรกิจการบิน กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คุณครู และน้องๆ ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 ได้มาเข้าร่วมงานปฐมนิเทศและประดับเข็ม #APDI อีกด้วย

โรงเรียนไหนสนใจ ด้านธุรกิจการบิน สามารถติดต่อมาที่ 
https://www.facebook.com/KBUapdi/
 


22/12/2021 15:06:53

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube