มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

          

                  ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าพบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเยี่ยมคารวะและได้แนะนำศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท) ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565


11/03/2022 08:59:14

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube