มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th Leadership SIST 2022

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ วิศวกรรมผู้นำพอเพียงเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม "ผู้นำพอเพียงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม" ครั้งที่ 4 (Sufficiency Economy Innovation Technology Leadership and Security Conference) ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 จัด ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

 

ผู้สนใจ : ส่งบทความ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 11 กันยายน 2565 ที่ E-mail : leadersitss2022@gmail.com 

สอบถาม : โทร. 081-165-0571 

Facebook : https://m.facebook.com/industrialengineerkbu 

 


20/07/2022 14:16:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube