มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บันทึกความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

                          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด (กลุ่ม CMC)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรวิชาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregivers) รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาอาชีพให้มีความพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้อายุ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร  ระยะสั้น 420 ชั่วโมง ภายใต้การรับรองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงตามที่กฎหมายกำหนด  ณ ห้องประชุมคิวเว่ โอ๊ควูด สวีท ติวานนท์, กรุงเทพ

 


19/10/2022 09:26:02

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok