มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ชมรม Harmonize Team รับรางวัลชนะเลิศ To Be Number One Teen Dancercise รอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

                นักศึกษาชมรม Harmonize Team มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับรางวัลชนะเลิศ เป็นที่ที่ 1 ของรุ่น Teenage ในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 โดยนักศึกษาชมรม Harmonize Team จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศรอบต่อไปอีกด้วย จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัด ณ ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565


03/01/2023 13:42:22

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok