มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) ประเทศเวียดนาม โดยมีอาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ รองผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เดินทางแลกเปลี่ยนมอบความรู้วิชา Event Management ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Industrial University of Ho Chi Minh City สาขาการโรงแรม  จำนวน 3 ห้องเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


02/03/2023 15:55:24

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok