มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ปัจฉิมนิเทศและพิธีประดับปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีประดับปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนธุรกิจการบินและวิศวกรรมการบิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา    ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจาก ผอ.ธงชัย  อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า อาจารย์สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


09/03/2023 13:00:35

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok