มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการ “เกษมสร้างสุข”

        สำนักบุคลากร ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และHUG&HEART@kasem ได้จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อสร้างรอยยิ้มและเติมใจซึ่งกันและกัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง R2421 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


12/05/2023 11:29:02

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok