มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ

      นายภูศิลา มะโน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ "FFL'S NEXT TOP SPEAKER 2023" ภายใต้หัวข้อ Is it better to be self-employed or work for a company? จัดโดย Industrial University of Ho Chi Minh City (Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2 รางวัลที่ได้รับ

ได้แก่ 
1.รางวัล FFL Next Top3 Speaker จาก Industrial University of Ho Chi Minh City (Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 
2.รางวัลอันดับที่ 3 จากสถาบัน Ace ACHAUENGLISH


24/05/2023 13:04:44

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok