มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดย นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา

        ดร.วัลลภ  สุวรรณดี  อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมคณะกรรมการจัดงานจากสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ นายวันมูฮัมหมัดนอร์   มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสมาบรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ให้กับผู้เข้าอบรมของสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566  และหลักสูตร "พัฒนาความเป็นผู้นำมุสลิมมะห์ยุคใหม่" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566


17/08/2023 15:17:45

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok