มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU

     สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association) : TAFA ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรของธุรกิจการบิน ตามนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน (AEC) ด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว และการบริการ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ คุณนิธิธร สุขมนัส นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และรองผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมพิธี ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเกษมปริวัจน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


 


01/09/2023 10:18:08

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok