มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute: CPLI)

   อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร  รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจและคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ณ ห้องประชุมทองสมบูรณ์คลับ พร้อมร่วมศึกษาดูงาน “สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute: CPLI) เป็นศูนย์พัฒนาผู้นำ และสร้างผู้นำให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก โดยได้นำวิธีการ Action Learning Program ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการจริง มาใช้ในการพัฒนาผู้นำของเครือฯ ที่ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้


21/02/2019 09:21:22

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok