มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9

   คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9  โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอนและการส่งเสริมจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30- 15.30 น. ณ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
 


14/03/2019 11:35:15

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok