มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562

   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562  

   นอกจากนี้ นักศึกษาแต่ละทีมที่เข้ารวมโครงการฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ จำนวน 7 โครงการ และกลุ่มขนมไทยเพื่อหัวตะเข้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการคัดเลือกของคณะกรรม ออมสิน ณ ห้องเกษมทรรศน์ (Theatre) ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562


14/11/2019 11:31:33

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok