มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จัดโครงการฝึกอบรมฟุตบอล(GSB Sport Football Coaching) หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยการสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯระหว่างวันที่21-26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล


14/11/2019 11:49:10

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok