มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เกษมบัณฑิตโหมโรงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 63

   ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาและคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”ประจำปี 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนและละท้องถิ่น ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ
 


06/03/2020 14:05:58

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok