มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธี   ณ ห้องเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า 


30/07/2020 10:41:47

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok