มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตารางเดินรถโดยสาร

ตารางเดินรถอาจารย์

พัฒนาการ ไป ร่มเกล้า
Patanakarn Campus to RomklaoCompus
เที่ยวที่ 1
Round 1
08.00 น.
08.00 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
15.00 น.
03.00 p.m.
ร่มเกล้า ไป พัฒนาการ
RomklaoCompus to Patanakarn Campus
เที่ยวที่ 1
Round 1
12.00 น.
12.00 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
16.45 น.
04.15 p.m.

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok