มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ

วิทยาเขตพัฒนาการ :

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-320-2777 | 062-442-2060
แฟกซ์: 02-321-4444วิทยาเขตพัฒนาการ

วิทยาเขตพัฒนาการ :

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-320-2777 | 062-442-2060
แฟกซ์: 02-321-4444วิทยาเขตร่มเกล้า

วิทยาเขตร่มเกล้า :

60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-904-2222 | 062-442-2061
แฟกซ์: 02-904-2200Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok