Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุขการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับ ศูนย์อาชีพ และธุรกิจมติชนร่วมมือทางวิชาการอาจารย์ภณ ใจสมัคร เข้าร่วมประชุมและติดตามผลโครงการ U-School Mentoring ปี 2562สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์วิชาการคณะผู้บริหารเข้ากราบขอพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ท่านองคมนตรีเกษมบัณฑิตพร้อมสู้ศึก ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมสหกิจศึกษาสานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคตโครงการ นักจิตวิทยาในยุค 4G.คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 สาธิตการทำขนมไทยคณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยผ่านชุมชนเกาะเกร็ดความปลอดภัยในการทำงาน
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube