Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLสานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาMOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมอบรม “การลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวสึนามิ”ม.เกษมบัณฑิตกับการบริการวิชาการแก่สังคม!!นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลาผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าพบ พันโท รุจ แสงอุดมคณะบริหารธุรกิจ KM - Work Integrate Learning : WIL ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562คณาจารย์และนักศึกษาคณะจิตวิทยาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดาเกษมบัณฑิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรม โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนสำนักบุคลากร ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์บุคลากรม.เกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษาศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ บรรยายพิเศษ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube