Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLม.เกษมบัณฑิต ผนึกกำลัง มูลนิธิคนรักเมืองมีนและมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรร่วมแสดงความยินดีกับจุฬาราชมนตรี คนที่ 19มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ บริษัท เลิศ โกลบอล กรุ๊ป ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเจาะตลาดจีนสร้างความรู้ความเข้าใจ “การประกันคุณภาพกับบทบาทนักศึกษายุค New Normal”ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเทศบาลนครอ้อมน้อยเปิดสถาบันสอนภาษาเกาหลี Bangkok King Sejong Institute ที่ ม.เกษมบัณฑิตสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบปีที่ 56มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมติดตามผลการศึกษาทุนพระราชทานเกษมบัณฑิต เปิดพื้นที่โชว์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงฯรองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี AccEC 2020คณะจิตวิทยา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok