มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตารางเดินรถโดยสาร

ตารางเดินรถโค้ช รับ-ส่ง นักศึกษา

พัฒนาการ ไป ร่มเกล้า
Patanakarn Campus to RomklaoCompus
เที่ยวที่ 1
Round 1
07.40 น.
07.40 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
12.15 น.
12.15 p.m.
เที่ยวที่ 3
Round 3
16.30 น.
04.30 p.m.
ร่มเกล้า ไป พัฒนาการ
RomklaoCompus to Patanakarn Campus
เที่ยวที่ 1
Round 1
07.40 น.
07.40 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
12.15 น.
12.15 p.m.
เที่ยวที่ 3
Round 3
16.30 น.
04.30 p.m.

ตารางเดินรถโค้ช รับ-ส่ง นักศึกษา ช่วงสอบ

พัฒนาการ ไป ร่มเกล้า
Patanakarn Campus to RomklaoCompus
เที่ยวที่ 1
Round 1
07.40 น.
07.40 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
12.15 น.
12.15 p.m.
เที่ยวที่ 3
Round 3
16.30 น.
04.30 p.m.
ร่มเกล้า ไป พัฒนาการ
RomklaoCompus to Patanakarn Campus
เที่ยวที่ 1
Round 1
07.40 น.
07.40 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
12.15 น.
12.15 p.m.
เที่ยวที่ 3
Round 3
16.30 น.
04.30 p.m.

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok